CO2

pH
   
KH
dH (stopnie niemieckie)
   
Stężenie powinno zawierać się w przedziale: 15-30 mg/l

Kalkulator Makro

Parametry do sporządzenia nawozu:
Ilość wody netto w akwarium:
   
litrów
Ilość wody w jakiej będzie sporządzany nawóz:
   
ml
Ile razy w tygodniu będzie podawany nawóz:
   
Jakie stężenia poszczególnych pierwiastków mg/l chcesz uzyskać:
Azot
   
Fosfor
   
Potas
   
Magnez
   
Do roztworu należy dodać następujące ilości gram soli:
KNO3:
19,52
KH2PO4:
0,85
K2SO4:
35,21
MgSO4*7H2O:
36,08
Jednorazowa dawka nawozu:
6
ml
Instrukcja:
"Kalkulator Makro" służy do samodzielnego sporządzenia nawozu z soli mineralnych. W miejscu "Parametry do sporządzenia nawozu" podajemy: ile litrów wody (bez podłoża, kamieni, korzeni, roślin, ect.) mamy w akwarium. Następnie podajemy w jakiej ilości wody będziemy mieszać nawóz oraz ile razy w tygodniu chcemy podawać nawóz. Poniżej podajemy jakie stężenia pierwiastków chcemy mieć w tygodniowej dawce nawozu. Kalkulator oblicza ile gram każdej soli musimy dodać do ustalonej wcześniej ilości wody demineralizowanej i ilość mililitrów jednorazowej dawki nawozu. "Zawartości procentowej pierwiastków w soli mineralnej", oraz "rozpuszczalności soli" nie zmieniamy jeżeli nie mamy wiedzy iż posiadane przez nas sole mają inne parametry.
Zawartość procentowa pierwiastków w soli:
KNO3
N/K
   
/
   
KH2PO4
P/K
   
/
   
K2SO4
K
   
MgSO4*7H2O
Mg
   
Rozpuszczalność soli g/100ml:
KNO3
   
KH2PO4
   
K2SO4
   
MgSO4*7H2O
   

Ekspresowy kalkulator soli mineralnych

Ilość wody netto w akwarium:
   
litrów
Ilość wody w jakiej będzie sporządzany każdy nawóz:
   
ml

Kalkulator soli mieszanych osobno

KNO3

Ilość wody netto w akwarium:
   
litrów
Ile ml wody do sporządzenia nawozu:
   
Ile gram KNO3:
   

KH2PO4

Ilość wody netto w akwarium:
   
litrów
Ilość wody do sporządzenia nawozu:
   
Ile gram KH2PO4:
   

K2SO4

Ilość wody netto w akwarium:
   
litrów
Ilość wody do sporządzenia nawozu:
   
Ile gram K2SO4:
   

MgSO4*7H2O

Ilość wody netto w akwarium:
   
litrów
Ilość wody do sporządzenia nawozu:
   
Ile gram MgSO4*7H2O:
   
Instrukcja:
Kalkulatory soli mineralnych służą jako pomoc do sporządzenia osobnych nawozów poszczególnych składników makroelementowych. Po uzupełnieniu ilości litrów wody w akwarium, ilości soli jaką dodamy do danej ilości wody demineralizowanej do stworzenia nawozu, otrzymamy jakie stężenie zawieranych pierwiastków chemicznych będzie miał jeden mililitr nawozu. Dane stężeń i rozpuszczlności soli pobierane są z tabel powyżej.